Úspěšný zájezd Strakoňáků, organizovaný JKHB.
Děkuji za pozvání do města Haag Am Hausruck, Oberosterreich, Austria, kde se před 175 lety narodil Karel Klostermann. Dětství prožil částečně v Pošumaví, Sušici a Žichovicích. Podle přání rodičů se měl stát lékařem, ale studia nedokončil, postupně se živil v Rakousku i v Čechách jako novinář, vychovatel, až se stal profesorem němčiny a francouzštiny na německé reálce v Plzni.
Literární tvorbě se věnoval až do posledních dnů svého života, které trávil ve Štěkni na zámku u hraběte Windischgrätze.
Karel Klostermann psal německy i česky a inspiraci čerpal zejména ze vzpomínek na Šumavu a vyprávění o ní. Ve svých pracích ovšem prozrazuje lásku k lidu jak německému, tak českému. Pro tyto snahy spojování národů bývá proto nazýván "apoštolem smíření".
Myslím, že dnes, 175 let po své narození, by mohl mít Klostermann radost. Na obou stranách jeho milované Šumavy jsou lidé, kteří obnovují vazby, spolupráci a tradice a pro které je hranice jen čárou na mapě. Spojuje nás nejen Klostermannova milovaná Šumava. Jmenují se po něm školy, ulice, ale také rozhledna, vlak, pivo, studánka nebo dokonce planetka objevená na hvězdárně na Kleti.
Velmi přátelské bylo setkání s panem starostou Konrad Binder i panem starostou emeritním Franzem Ziegelböckem. Moc rád jsem byl, že se akce zúčastnil i pravnuk spisovatele Jiří Klostermann.

Přál bych i dalším evropským státům, především těm, které momentálně prožívají válku, aby také měli svého „apoštola smíření“.