„Rotary International“ je nejstarší mezinárodní klubovou organizací na světě. Vznikl v roce 1905 v americkém Chicagu, v současné době působí ve více než 200 zemích, kde v 35 000 Rotary klubech sdružuje 1,2 mil. členů – žen i mužů, vůdčích osobností a profesionálů z různých oborů.
Tuto celosvětovou síť spojuje myšlenka vyjádřená mottem „Service Above Self“ (Služba na prvním místě), kdy rotariáni dobrovolně věnují svůj čas a schopnosti ve prospěch druhých, a to jak v rámci vlastní obce, tak v mezinárodním měřítku. Na základě etických principů a hodnot, jako je přátelství, integrita, diverzita, služba a vůdcovství, tak naplňují své ušlechtilé poslání – dělat svět lepším.
Rotary CLUB PÍSEK Písečtí rotariáni se mimo jiných záslužných aktivit (charitativní předvánoční koncert „U Trojice“ byl jako každý rok skvělý) věnují vzdělávací činnosti. V roce 2022/2023 se po pauze zaviněné pandemií Covid opět rozběhla výměna studentů a jejich klub hostí v letošním školním roce 5 zahraničních studentů: Ginu z Taiwanu, Gabriela z Brazílie, Fishera z USA, Chenou z Kolumbie a Artuse z Francie.
Velmi rád jsem absolvoval pondělní večer v píseckém Rotary Klubu, pohovořili jsme o fungování českého Senátu a už máme připraveny další vzdělávací zdravotnické aktivity pro tyto mladé i pro členy klubu. Moc rád jsem se opět potkal s paní Danuší Pretschnerovou, kterou před válkou učil můj dědeček, emeritní ředitel písecké reálky. Děkuju paní Miroslava Žižkova a panu Pavlu Brůžkovi za pozvání !