V neděli 27. listopadu byla v Písku odhalena pamětní deska Kamily Stösslové. Tuto událost významně podpořili Milan Stössl - vnuk Kamily Stösslové, Dr. Petr Vašíček – pianista a lékař z Berlína, Mgr. Ludmila Němcová – ředitelka Nadace Leoše Janáčka, PhDr. Jiří Prášek – ředitel Prácheňského muzea a Ing. Jaroslav Pospíšil - předseda 1.ETALONu. Písek je velmi kulturní město a jsou s ním spojována jména významných osobností české hudby, ať už Františka Gregory, Otakara Ševčíka nebo Romama Dragouna a řady dalších. Bylo pro mě ale novinkou, že k městu měl vztah i Leoš Janáček. Kamila Stösslová, rodačka z Putimi, která žila v Písku, byla přítelkyní a pozdní láskou Leoše Janáčka. Seznámil se s ní v roce 1917 v lázních Luhačovice. Stala se inspirací pro řadu jeho hudebních děl a z jejich vztahu se zachovalo několik stovek dopisů. Byla s Janáčkem i v době jeho smrti.