Jméno 7. největšího Čecha (dle celonárodní ankety „Největší Čech“ z r. 2005) máme spojeno s Kostnicí, Husincem, Kozím Hrádkem, Betlémskou kaplí, Univerzitou Karlovou... Po Janu Husovi je nazvána jedna z planetek sluneční soustavy, známku s jeho podobiznou vydala Česká Pošta v r.2015, jsou složeny comicsy i muzikál o mistrovi, v rámci objektivity je třeba říci, že jeho jméno v roce 1913 zneužil Benito Mussolini ve svém díle a Mistr Jan Hus byl diskreditován v 50- letech za ministra kultury Nejedlého. Jméno Jana Husa měl i 1. střelecký pluk Čs. Legií, 1. pěší pluk Čs. Armády a Partyzánská brigáda MJH.
Nejsem z těch, kteří by vůbec dokázali hodnotit jeho myšlenky z hlediska reformace církve, Pražských artikul, z hlediska jeho předchůdce Johna Wickleffa i následovníka Martina Luthera. Rád bych zmínil jeho působení, řekněme, civilní – Jan Hus byl v letech 1409-1410 rektorem Vysokého učení Karlova. V té době středověká úroveň výuky mediciny dosahovala vrcholu, přičemž jako medicína bylo de facto chápáno vnitřní lékařství – interna. Zřejmě jeho chybou nebylo, že dalších 200 let po válkách husitských se medicína vůbec, až do r. 1622 nevyučovala.
607. výročí skonu Mistra Jana jsme si připomněli mj. v centru husitského hnutí v Táboře a ve Strakonicích. Rád bych připomněl, že současná Magnificence rektorka Karlovy Univerzity paní profesorka Milena Kralickova, která se vzpomínkové akce ve Strakonicích také účastnila, je naší významnou strakonickou rodačkou. Ve Strakonicích patří poděkování Jednotě Karla Havlíčka Borovského za organizaci pietního setkání a Městu Strakonice za udržování pomníku a jeho okolí.