Na svatého Martina se mohou odehrát různé věci. Někdo ochutnává svatomartinské víno, jiný peče husu, někdo vyhlíží první sníh. V roce 2020 byl v tento den (11.11.) ustaven v Senátu ČR Výbor pro zdravotnictví, jehož jsem měl tu čest se stát místopředsedou. Má za sebou tedy více než rok práce, ve kterém jsme ve složení předseda výboru Roman Kraus, místopředsedové Alena Dernerová, Lumír Kantor, Jan Žaloudík a má maličkost a členové Ondřej Šimetka, Ivo Trešl a Karel Zitterbart sešli na 15 schůzích a přijali 74 usnesení...
Ze 74 usnesení bylo 17 usnesení k národní legislativě a 9 usnesení k evropské legislativě. 12 usnesení se týkalo aktuálních témat, z toho dvě byla postoupena plénu Senátu. Ostatní usnesení byla provozně organizační. Celkem 12x jsme se zabývali návrhy zákonů v oblasti zdravotnictví, po jednom návrh zákona našemu výboru předložila ministerstva zemědělství, vnitra a školství, mládeže a tělovýchovy a dva návrhy zákonů byly senátní. Celkem devětkrát vydával výbor pro zdravotnictví své stanovisko k návrhu legislativního aktu či komunikačního dokumentu v oblasti evropské legislativy. Všechna stanoviska vzešlá z Výboru pro zdravotnictví byla ve Výboru pro záležitosti EU a následně plénem Senátu přijata.
Výbor pro zdravotnictví se dále se na svých schůzích nechal informovat Vládou ČR o prioritách a aktuální situaci ve zdravotnictví nejen v oblasti pandemie nemoci covid-19, ale také například o přípravě nové onkologické strategie ČR či o ekonomickém výhledu VZP na příští rok.
Výbor uspořádal pět odborných seminářů nebo kulatých stolů např. na téma „Dostupnost psychoterapeutické péče“ či „Nedostatek praktických lékařů pro dospělé“.
Na výjezdním zasedání do Jihomoravského kraje se členové Výboru pro zdravotnictví seznámili s chodem nemocnic a aktuálními problémy Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Masarykova onkologického ústavu a Nemocnice Znojmo.