Na včerejším jednání český Senát potvrdil, že od roku 2025 nebudou moci být umisťovány do ústavní péče děti do tří let věku. Výjimka bude platit pro děti s těžkým zdravotním postižením a pro děti umísťované v sourozeneckých skupinách do školských dětských domovů.
Novela o sociálně-právní ochraně dětí předpokládá že odměny pěstounů vzrostou a budou se odvíjet od minimální mzdy. Zvýší se i státní příspěvky na dítě pro klokánky a podobné azylové domy.
Pokud o dítě pečují jeho příbuzní v takzvané nezprostředkované péči, místo pěstounské odměny budou podle schválené novely dostávat novou nezdaněnou dávku nazvanou příspěvek při pěstounské péči. Dávka se bude odvíjet od životního minima jednotlivce a její výše bude závislá také na tom, zda má příbuzný k dítěti vyživovací povinnost nebo zda je dítě tělesně postižené.
Můj názor nebyl na tento zákon jednoznačný: rozhodně jsem pro umisťování opuštěných dětí co nejdříve do rodin ! Podporuji zvýšení odměn pěstounům i všem azylovým zařízením a klokánkům, ale mám dvě obavy: především o osud Dětského centra ve Strakonicích Detské centrum Jihoceského kraje O.P.S., ze kterého se více jak 90% umístěných dětí dostane do některé z forem náhradní péče velice rychle (a umějí i adopce mezinárodní u dětí s handicapem v ČR neumístitelných). Ve spolupráci s blízkou porodnicí jejich pracovníci promptně řeší občasné tzv. "utajené" či "diskretní" porody a nezapomínejme na babybox. No, a taky si trochu myslím, že začne převažovat péče pěstounská před definitivní, tedy nezrušitelnou adopcí. Proto jsem se v tomto případě zdržel.