Digitalizace ve zdravotnictví se týká široké sestavy aktivit – od přenosu dat, obrázků, výsledků vyšetření, přes společnou práci lékařů nad rozbory stavu pacientů až po sofistikované vyhodnocovací systémy typu umělé inteligence. Nedílnou součástí jsou přenosy vykázaných kódů do zdravotních pojišťoven, e-recepty a e-neschopenky.
V sociální sféře jde spíše o asistenční systémy, dohledový a pomocný software. V rámci správní rady „Aliance pro telemedicínu a digitalizaci ve zdravotnictví“ jsme spolu s Jiřím Horeckým výsledky studie KPMG, která připravenost českého zdravotnictví hodnotí, představili náměstkovi pro informační a komunikační technologie Ministerstva zdravotnictví Ing. Milanu Blahovi, PhD. Všichni přítomní se shodli, že projekty je třeba integrovat, aby nebyly využívány pouze regionálně. Šancí je Národní plán obnovy!