Divadelní Piknik Volyně je celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla. Letošní XXX. Ročník proběhl ve dnech 30. června až 7. července 2022. V jeho hlavním programu se objevily nejlepší inscenace, které vzešly z krajských postupových přehlídek, součástí byl i inspirativní doprovodný program; festival zároveň nabízí možnost vzdělávání v podobě seminářů pro individuální zájemce, ale i celé amatérské divadelní soubory. Divadelní Piknik Volyně se koná z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. Pořádají jej NIPOS, útvar ARTAMA ve spolupráci s Městem Volyně, Volyňskou kulturou, p. o., DS PIKI Volyně a Divadlem Vodvaz Volyně. Velkou ctí pro mne bylo mj. zúčastnit se finálového večera a spolu se starostou Volyně Martin Červený a a ředitelkou festivalu Marie Banakova předat ceny! Za pozvání děkuju i paní Simoně Bezouškové z Ministerstva kultury ČR – tak ať se (....jak vlastně zmínil i pan Tichý....) rovnou daří přípravy na příští XXXI. ročník!