České zdravotnictví má několik „never-ending“ stories, jedním z nich je postgraduální vzdělávání lékařů i odborných pracovníků nelékařských oborů. Především jde o vysokou administrativní zátěž jak pro školence, tak pro vzdělávací instituce - akreditační proces je dlouhý a rozsáhlý / je jej nutno po 5 letech opakovat/ a Ministerstvo zdravotnictví je zavaleno žádostmi. Bohužel, pouze 20% sester nastupuje po ukončení studia VŠ do praxe, zdravotničtí záchranáři pracují na JIPkách a ARO pouhý rok, pak přecházejí do výjezdových týmů. Ale trochu se situace lepší – ministerstvo plánuje digitalizaci procesu a především je již letos poprvé v některých medicinských oborech celoživotní vzdělávání lékařů lůžkových oddělení zohledněno.
Konferenci na vzdělávací téma připravila AESCULAP ACADEMIE v pražském konferenčním centru Cubex při příležitosti 20 let jejího fungování.
Rád jsem se zúčastnil panelové diskuse za Výbor pro zdravotnictví Senátu Parlamentu České republiky, spolu s představiteli Ministerstva zdravotnictví České republiky, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, České asociace sester, Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Národního centra ošetřovatelství, lékařských fakult a zdravotnických vysokých škol.
Prostě: do zdravotnictví příliv odborníků potřebujeme, tak jim to nekomplikujme!