Cílem tradiční konference HospiCon v Mikulově bylo rozebrat a prodiskutovat aktuální situaci a budoucí vývoj ústavní zdravotní péče v prostředí českých nemocnic. Specifický zřetel byl brán na dopady pandemie na financování nemocniční péče a tím její objem a strukturu. Účastníky konference byli zástupci českých nemocnic, zdravotních pojišťoven, ústavních lékáren, farmaceutických a distribučních společností.
Jsem rád, že jsem mohl svou troškou o jihočeském zdravotnictví přispět, organizátorům děkuju. Je dobře, že se konference a výměna zkušeností opět rozjely.