Konferenci Bezpečnostní hrozby, prevence a veřejný pořádek pod záštitou 1. náměstka MV JUDr. Ing. Jiřího Nováčka pořádal za INPOS, s.r.o. doc. Ing. Martin Hrinko,LL.M, Ph.D., MBA.
Rád jsem vyslechl příspěvky sportovní a sdělil své zkušenosti stran agresivity návštěvníků nemocnic. Prostě, těchto připomenutí není nikdy dost, ostatně na násilí i střelbu ve Fakultní nemocnici Ostrava si vzpomínáme až příliš dobře. Rovněž divácké násilí na stadionech sport dehonestuje. I další prezentace byly doplňovány příklady z praxe.