Děkuji zastupitelům Jihočeské kraje za přijetí stanoviska, se kterým se plně ztotožňuji. Ruský útok na Ukrajině je bezprecedentní a neospraviditelný.