Na včerejší 15. schůzi schválil český Senát zvýšení důchodů o 300 korun nad rámec současných pravidel, v průměru o zhruba osm stovek. Spolu s navýšením penzí totiž prošlo, že důchod těch, kteří se převážně starali o výchovu dětí, bude navýšen o 500 korun za jedno vychované dítě (maximálně tři). Praktický dopad této změny bude ten, že se zvýší důchod ženám, které upřednostnily péči o děti před kariérou. Současně se otcovská dovolená prodlouží z jednoho na dva týdny. U volna ošetřovatelského novela zkracuje dobu, kterou musí člověk, jenž má být ošetřován, strávit v nemocnici. Volno na péči o příbuzné může trvat až 90 dnů, členové rodiny se na něm mohou střídat. Nyní si mohou o volno požádat lidé s nemocenským pojištěním na péči o člověka, který strávil aspoň týden v nemocnici, nově to budou aspoň čtyři dny. Podmínka hospitalizace se navíc nebude uplatňovat u péče o lidi v konečném stadiu nevyléčitelné nemoci. Z praktického hlediska tyto změny umožní rychlejší návrat nemocných k ošetřovatelské péči do jejich přirozeného domácího prostředí.
Horní komora parlamentu kývla i na návrh, podle nějž budou moci lidé přijít o část doplatku na bydlení i příspěvku na živobytí, pokud opakovaně neplatí pokuty za vybrané závažné přestupky. Hlasovali jsme totiž pro změnu současného zákona o pomoci v hmotné nouzi - zákonem nás přesvědčivě provedl poslanec PSP Jan Bauer. Pomůžeme tak mj. lidem ve vyloučených lokalitách, kteří trpí kvůli nepřizpůsobivým sousedům a nebude se přihlížet k tomu, jak někteří jedinci systematicky zneužívají systému. Úřady budou provádět srážky z dávek na úhradu nezaplacených pokut za přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku, v případě nepřihlášení dítěte k zápisu k povinné školní docházce a v případě zanedbávání péče o povinnou školní docházku žáka. O část dávek budou moci přijít také lidé, kteří nezaplatili pokutu za porušení obecní vyhlášky. U tolerování a podpory záškoláctví bude platit pro strhávání pokut z dávek princip „jednou a dost“, u ostatních přestupků by mohly být postihy strhávány z dávek při prohřešku třetím a dalším.
Dětské skupiny původně vznikly v reakci na nedostatek míst v mateřských školách. V souvislosti s blížícím se koncem jejich financování z evropských fondů ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD navrhovala přeměnu dětských skupin na jesle…….
Dětské skupiny jsou však nesmírně užitečné, nyní je jich v provozu přes tisíc s asi 15 tisíci místy. Senát schválil také zákon, který se týká jejich financování. Na děti do tří let by stát v současnosti přispíval 9600 korun měsíčně a na starší děti 5600 korun měsíčně. Úhrada rodičů na dítě do tří let by činila nejvýše 4000 korun. Suma sumárum – i Dětská skupina Srdíčko v Nemocnice Strakonice, a.s. tak bude dále fungovat.
Současně jsme schválili odškodnění pro Zlínský kraj a obce, které byly zasaženy výbuchem muničního skladu ve Vrběticích. Jsem si vědom, že nemůžeme napravit všechny újmy, které si museli obyvatelé těchto obcí prožít, můžeme je ale zmírnit, a proto jsme dnes tento návrh bez váhání podpořili.
A dále jsme mj. přijali usnesení, které vyzývá předsedu vlády, aby zastavil plánované snížení rozpočtu pro vědu, výzkum a inovace o 2 miliardy korun.
No, a dále byla schůze přerušena do příští středy díky projednávání změn energetického zákona.